Нека да е лято, само да е лято!

Новото лято идва с нови, свежи предложения. Ще се радваме и това лято да сме на ваше разположение и докато вие почивате активно, ние да работим също толкова активно, за да отговорим в срок и с нужното качество и професионализъм на вашите търсения и въпроси, свързани с недвижимите имоти.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО HА ТЕРОРИЗМА

РАЗДЕЛ I.
Общи положения
Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Чл.2. Целта на настоящите Единни вътрешни правила е:
1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;

Страници