Китна есен е дошла!

Есента е подходящ сезон както за покупка, така и за продажба на имот. Търсите или продавате, давате или наемате. Имате имот, но нямате време да го стопанисвате или не живеете в България – доверете ни се. Ние сме тук и работим за Вас и Вашия имот! Ние знаем как!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО HА ТЕРОРИЗМА

РАЗДЕЛ I.
Общи положения
Чл.1. Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ).
Чл.2. Целта на настоящите Единни вътрешни правила е:
1. Да спомогнат за предотвратяване и разкриване действията на физически и юридически лица, групи и специализирани организации на организираната престъпност, насочени към изпиране на пари и финансиране на тероризма;

Страници